Kaytek the Wizard - in production


Dvanáctiletý chlapec Kajtek v sobě objeví nadpřirozenou sílu a potenciál vytvářet novou realitu. Tento úžasný dar začne být časem obzvláště pro malého zvědavého chlapce s rodinnými problémy, vyrůstajícího v zneklidňující době před druhou světovou válkou těžko ovladatelný.


Je to nostalgický příběh o dětských snech, hledání lásky a nakonec i o dospívání. Film "Čaroděj Kajtek" si klade za cíl hrát na struny dětské představivosti a dotknout se světa fantazie a emo- cí hluboce jemným způsobem. Přesně tak, jako autor knihy Janusz Korczak, který nás svém vyprávěním přesvědčuje o tom, že se lze nejen dotknout, ale i vytvořit moudrá ponaučení ze svých zážitků. "Čaroděj Kajtek" může být viděn jako filosofické pojednání o dospívání, vložené do formy pohádky zahrnující magii, neuvěřitelná dobrodružství, bitvu dobra proti zlu a konečné vítězství dobra. Tento moudrý a hluboký příběh energicky zapadá do dnešního vnímání světa a je věnován, jak Korczak napsal sám, “všem neklidným dětem, které je obtížné napravit".
Konflikt v příběhu - mezi fantazijním světem a realitou - je divákovi odhalován skrze nabývané zkušenosti nápaditého chlapce s velkou představivostí a skrze jeho komplikovanou osobnost. Nadpřirozená moc vytvářet divy, kterou v sobě Kajtek objevuje, je příčinou úžasných událostí.
Malý čaroděj používá svou magickou sílu z různých důvodů: někdy jsou egoistické, někdy jen naplní jeho zvědavost, někdy jen z legrace a pro radost, ale nakonec začne cítit i zralejší po- třebu pomáhat ostatním. V tomto okamžiku také zjistí, že jeho nadpřirozené síly jsou omezené. Není například schopen přivést zpět k životu svou milovanou babičku. Kajtek náhle dospívá při zjištění, že existují v životě případy, které nemohou zvrátit ani kouzla. Také se učí brát zodpo- vědnost za svá jednání. Cenou, kterou náš hrdina platí za své nadpřirozené činy je osamělost a odcizení. Tyto pocity ovšem pomíjejí, jelikož poznává lásku. Kajtek prochází dlouhou a složi-
tou cestu, a to nejen v geografickém smyslu, ale ze všeho nejvíc objevováním sebe samého - jeho jedinečné a krásné osobnosti, která se začíná naplňovat a harmonizovat pouze v úzkém kontaktu s jinou lid-
skou osobností.